آخرین اخبار

در این مسیر دست همه آنها که با دل و جان برای احیاء دریاچه ارومیه
تلاش می کنند را به گرمی می فشاریم.

تمام مشکلات از سال آبی ۷۷-۱۳۷۶ آغاز شد، خشکسالی از مصرف بی رویه منابع آب حوضه پرده برداری کرد، بحران جدی و جدی تر شد تا اینکه شوره زاری به وسعت ۵ هزار کیلومتر مربع به وجود آمد، طوفان های نمک وزیدن گرفت و بدون تعارف زندگی میلیون ها نفر در این پهنه جغرافیایی در ابعاد مختلف با خطر مواجه شده است.

وضعیت کنونی دریاچه ارومیه که حاصل مجموعه‌ای از عوامل انسانی و طبیعی طی دهه‌های گذشته است، از منظر تخصص‌های مختلف، طی چند سال گذشته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. انجام مطالعات جامع در وزارت‌خانه‌‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌ حفاظت محیط‌زیست و ایجاد یک جریان منجر به تولید محصولات علمی در دانشگاه‌های منطقه و کشور، نشان از اهمیت این موضوع در جامعه تخصصی و علمی کشور داشته است.وابستگی معیشتی، هویتی و تاریخی مردم منطقه به دریاچه نیز بر کسی پوشیده نیست. این روند علاوه بر آنکه موجب حساسیت افکار عمومی منطقه بر تحولات دریاچه ارومیه شده، منجر به شکل‌گیری تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد متعدد، با هدف احیای دریاچه و اصلاح روند‌های بهره‌برداری از منابع آب حوضه گردیده است.

فعالیت های محیطی

مقالات علمی

ستاد احیای دریاچه ارومیه ( دفتر تهران)

جداول و نمودارها

همایش ها و فرخوان ها

نقشه راه و برنامه زماني احياي درياچه اروميه

ویدئو منتخب

تراز دریاچه ارومیه