ستاد احیای دریاچه ارومیه

آدرس :

ارومیه – بلوار عدالت – پلاک ۱۶

تلفن :

۳- ۰۴۴۳۳۶۸۵۸۶۰

۰۴۴۳۳۶۵۱۱۲۶

فکس :

۰۴۴۳۳۶۸۵۸۶۴

ایمیل :

info@urmialake.ir

ارسال پیام

ارسالپاک کردن