رئیس سازمان حفاظت محیط زیست : اگر طرح انتقال آب بین حوضه ای ضروری تشخیص داده شود، سازمان محیط زیست با رعایت ملاحظات زیست محیطی با اجرای آن موافق است.

شما اینجا هستید:
Web Design BangladeshBangladesh Online Market