نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

محل تولد

محل سکونت

تاریخ تولد

شغل

رشته تحصیلی

آشنایی با زبانهای خارجی

شماره تلفن همراه

جنسیت مردزن

مدرک تحصیلی
زیردیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتری

زمینه های علاقمندی
___________________

آمادگی برای همکاری با طرح نجات دریاچه...................خیلی زیادزیادکمخیلی کم

جلب مشارکت کشاورزان برای همکاری با طرح...............خیلی زیادزیادکمخیلی کم

همکاری در فعالیت‌های اطلاع‌رسانی مربوط به دریاچه..........خیلی زیادزیادکمخیلی کم

همکاری در نظارت و ارزیابی راهکارهای اجرایی طرح.........خیلی زیادزیادکمخیلی کم

برگزاری دوره‌های آموزش همگانی مربوط به دریاچه ..........خیلی زیادزیادکمخیلی کم

جمع‌آوري داده‌هاي مورد نیاز ستاد احیاء دریاچه ارومیه.....خیلی زیادزیادکمخیلی کم

انجام فعالیت‌های هنری و ادبی در راستای طرح................خیلی زیادزیادکمخیلی کم

انجام فعالیت‌های ورزشی در راستای طرح...................خیلی زیادزیادکمخیلی کم

تهیه و ارسال عکس، فیلم و خبر مرتبط با دریاچه.............خیلی زیادزیادکمخیلی کم

همکاری در تشکیل گروه‌های دوستدار دریاچه ارومیه.........خیلی زیادزیادکمخیلی کم

همکاری در انجام مطالعات میدانی با مجریان طرح............خیلی زیادزیادکمخیلی کم

جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری در نجات دریاچه.............خیلی زیادزیادکمخیلی کم

آمادگی برای عضویت در تشکل دوستداران دریاچه............خیلی زیادزیادکمخیلی کم

توضیح : برای ثبت نام شوندگان به صورت رایگان دوره آموزشی برگزار خواهد شد