ارسال آثار به جشنواره فیلم و عکس

برای اطلاع از شرایط جشنواره فیلم و عکس به سایت ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه به نشانی: www.ulrp.sharif.ir مراجعه نمایید .