نتیجه اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه با نگاه آماری به میزان بارشها

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی از افزایش ۱۱ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته خبر داد.
مهندس فرهاد سرخوش یا بیان اینکه دهم بهمن ماه سال گذشته تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۰٫۴۷ سانتی متر بود، اظهار کرد: امسال، با توجه به اقدامات گسترده ستاد احیای دریاچه ارومیه در ۲ سال گذشته، تراز دریاچه در دهم بهمن ماه به ۱۲۷۰٫۵۸ سانتی متر رسیده است.
وی در خصوص بارندگی های حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز تصریح کرد: متوسط بارشها در استان آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و نسبت به دراز مدت ۵۳ درصد کاهش داشته است.
سرخوش با بیان اینکه علی رغم کاهش میزان متوسط بارشها نسبت به سال گذشته در استان آذربایجان غربی تراز دریاچه ارومیه افزایش دارد، افزود: با تدابیر به موقع دولت یازدهم و حمایت بی دریغ دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در امر احیای دریاچه ارومیه، شاهد این تغییر در روند افزایش آب دریاچه ارومیه بعد ۱۸ سال هستیم.