معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی : موفق به تثبیت آب دریاچه ارومیه شدیم

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی گفت: پروژه تثبیت دریاچه یکی ازپروژه های تاثیرگذار تثبیت وضعیت آبی دریاچه ارومیه بود.
حجت جباری معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی بااشاره به پروژه لایروبی دریاچه ارومیه اظهار داشت: سازمان آب متولی پروژه لایروبی دریاچه ارومیه در یکی دو سال اخیر بود.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی افزود:در سال های گذشته رسوبات در بستر رودخانه و داخل دریاچه انباشته شده بود و سطح رودخانه با ورود آب از این رسوبات پر شده بود.
وی ادامه داد: در ستاد احیای دریاچه ارومیه پروژه ای مصوب شد که در مسیر رودخانه ها لایروبی صورت بگیرد و به جای این که آب درسطح وسیعی پخش و تبخیر شود با سرعت زیاد و بدون مانع وارد عرصه دریاچه ارومیه شود و به جای این که سطح افزایش یابد، عمق را افزایش بدهیم تا آب زودتر تبخیر شود.
جباری با بیان اینکه هر پروژه ای معایبی دارد اما توانستیم این پروژه را با برطرف کردن معایب آن به مرحله اجرایی برسانیم، تاکید کرد: در سه سال گذشته نیاز بود که آب دریاچه ارومیه تثبیت شود تا آب دریاچه به کمتر از حد مجاز نرسد که خوشبختانه این پروژه کمک به تثبیت آب دریاچه ارومیه کرد و بارندگی های خوب سال گذشته باعث شد آبگیری بیشتر شود .اگر این پروژه اجرا نمی شد امسال دریاچه به جای یک ونیم میلیارد متر مکعب آب ، یک میلیارد متر مکعب آبگیری داشت.