مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه : فروش و اوراق کشتی قدیمی دریاچه ارومیه هیچ ربطی به ستاد احیا ندارد


مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اشاره به حاشیه سازی برخی از شبکه های اجتماعی در رابطه با فروش و اوراق یکی از کشتی های قدیمی موجود در این دریاچه که قبل از احداث پل میانگذر برای جابجایی مسافران از آن استفاده می شد، اظهار کرد: فروش و اوراق آن هم هیچ ربطی به ستاد احیای دریاچه ارومیه ندارد.

مهندس فرهاد سرخوش با اعلام اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه مخالف اوراق این کشتی بود، اظهار کرد: این کشتی طی مزایده ای در سال ۱۳۸۴ شمسی به وزارت نیرو واگذار شده بود و وزارت نیرو نیز در همان ایام موتور و قسمت هایی از این کشتی را انتقال داده بود.

فرهاد سرخوش ادامه داد: وزارت نیرو در سال ۱۳۹۴ شمسی مزایده ای برای فروش لاشه این کشتی برگزار کرده و یک شخص حقیقی نیز برنده مزایده شده بود و طی هفته گذشته نیز نسبت به اوراق کشتی اقدام کرد.

فرهاد سرخوش با بیان اینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه به محض اطلاع از اوراق این کشتی درصدد جلوگیری از اقدام وارد عمل شد، گفت: طی مکاتبه انجام شده با سازمان حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از اسقاط این کشتی به کار بردیم ولی اوراق کشتی توسط فرد برنده مزایده هیچ منع قانونی نداشت و کشتی اوراق شد.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با انتقاد از اقدام وزارت نیرو در برگزاری مزایده برای فروش لاشه کشتی در نگین آبی آذربایجان، اظهار کرد: اسقاط این کشتی بار روانی برای مردم منطقه داشته است.

فرهاد سرخوش با تاکید بر اینکه به احیای کامل دریاچه ارومیه بسیار امیدوار است، گفت: بازسازی این کشتی پس از احیای نگین آبی آذربایجان نقش بسزایی در جذب گردشگر می توانست ایفا کند.

فرهاد سرخوش با اعلام اینکه هم اکنون سه کشتی دیگر در دریاچه ارومیه وجود دارد، افزود: به هیچ وجه اجازه اسقاط کشتی های باقیمانده را نخواهیم داد.