برگزاری کارگاه آموزشی سازمان فائو با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه

برگزاری کارگاه آموزشی با حضور سازمان بین المللی کشاورزی و خوار و بار جهانی (فائو) و ستاد احیای دریاچه ارومیه به همراه کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه با صادر کنندگان میوه کشور و اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی در خصوص اطلاعات تجاری و روش های پایه تحلیل آغاز شده است .

در ادامه همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه با فائو «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد» و در چارچوب برنامه اجتماعی اقتصادی این همکاری مشترک، بعداز ارزیابی هایی که تیم کارشناسی فائو از آخرین شرایط دریاچه ارومیه داشتند، به این نتیجه رسیدند که یک گزینه کمک به احیای دریاچه ارومیه، بهبود معیشت از طریق تمرکز بر پتانسیل صادرات محصولات کم آب خواه است که انتظار می رود در صورت مناسب بودن این راهکار و محقق شدن آن فرصت های شغلی جدیدی در حوزه صادرات محصولات کم آبخواه پدیدار شود و فشار از بخش کشاورزی یا محصولات آب خواه کمتر شود.
مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت : به منظور عملیاتی کردن این تصمیم کارگاهی دو روزه با موضوع ” اطلاعات تجاری و روشهای پایه تحلیل” برگزار می شود که در آن مسئولین استانهای آذربایجان غربی و شرقی حضور دارند و هدف از تشکیل کارگاه آموزشی آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با روش های تحلیل بازار و صادرات بین المللی است. به همین منظور فائو و ستاد احیاء همکاری را با مرکز بین المللی تجارت ITC شروع کرده اند که اولین قدم آن برگزاری این دوره آموزشی است. که در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذرماه در سالن اتاق بازرگانی استان آذربایجان غربی اجرا می شود .