مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه : دریاچه ارومیه هیچ سهمی از آب رودخانه ارس ندارد


مدیر استانی ستاد احیا دریاچه ارومیه گفت: در برنامه نجات دریاچه ارومیه هیچ سهمی بابت انتقال آب از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه وجود ندارد.

فرهاد سرخوش در پی اخبار منتشره در خصوص انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه و نگرانی مردم اردبیل افزود: علی رغم آنکه پیش از این بارها هر گونه برنامه یا پروژه ای برای انتقال آب از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه توسط مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه تکذیب شده است، اما باز هم خبرهایی مبنی بر انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه قصد دارد مسائل و مشکلات بروز کرده در بهره برداری از رودخانه ارس را با مشکلات دریاچه ارومیه گره بزند.
سرخوش با تاکید براینکه ستاد احیای دریاچه ارومیه این اطمینان خاطر را می دهد که در برنامه نجات دریاچه ارومیه هیچ سهمی بابت انتقال آب از رودخانه ارس دیده نشده و هیچ بنایی نیز برای جبران نیاز این دریاچه از رودخانه ارس وجود ندارد، افزود: طرحی که تحت عنوان انتقال به دریاچه ارومیه در رسانه ها از آن نام برده می شود، خارج از چارچوب طرح نجات دریاچه ارومیه برای تامین سایر نیازهای آذربایجان شرقی است.