معاون اول رئیس جمهور : همه دستگاه‌ها مکلف به اجرای کامل مصوبات کارگروه ملی احیاء دریاچه ارومیه هستند

اسحاق جهانگیری با تاكید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیاء دریاچه ارومیه، گفت: همه دستگاه ها مكلف به اجرای دقیق و كامل این مصوبات هستند و اگر كسی از این مصوبات تخطی نماید باید پاسخگو باشد.

جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی گزارش ها درباره فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی كه در مغایرت با برنامه های احیاء دریاچه ارومیه هستند، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست هم در مرحله احداث و هم در مرحله بهره برداری از واحدهای تولیدی باید نظارت داشته باشد تا چنانچه عملكرد واحدهای تولیدی در مناطق غرب كشور كه برخلاف مصالح دریاچه ارومیه باشد از ادامه فعالیت آنها جلوگیری گردد.

وی همچنین با تاكید بر ضرورت به كارگیری روش های نوین آبیاری كه با بیشترین بازدهی و صرفه جویی در منابع آب همراه است، خاطر نشان كرد: لازم است در حوضه دریاچه ارومیه مقرراتی وضع شود تا پس از استفاده از روش های آبیاری نوین،‌ آب صرفه جویی شده برای توسعه كشت و زراعت و توسعه مصرف مورد استفاده قرار نگیرد.

جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه كشور خواست در تخصیص اعتبارات نگاه ویژه ای به طرح ها و پروژه های مرتبط با احیاء دریاچه ارومیه داشته باشد و حتی المقدور اعتبارات این طرح ها را با اولویت تخیص دهد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بازدیدهای خود از دریاچه بختگان در استان فارس و برخی تالاب ها نظیر شادگان و گاوخونی افزود: متاسفانه برخی تالاب ها در كشور در حال خشك شدن هستند كه لازم است توجه ویژه ای به این تالاب ها داشته باشیم چرا كه اهمیت این تالاب ها برای مردم شهرهای اطراف آنها بسیار زیاد است و این تالاب ها در صورت خشك شدن می توانند به كانون های بحران برای جمعیت ساكن در این مناطق تبدیل شوند.

در این جلسه كه وزیر جهاد كشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استانداران آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و كردستان نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات صورت گرفته برای احیاء این دریاچه ارائه شد.

نماینده دبیرخانه كارگروه ملی دریاچه ارومیه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت بستر دریاچه ارومیه و نتیجه مطالعات پژوهشگاه فضایی ایران ازتغییرات بستر این دریاچه از سال ۹۲ تا ۹۶ ارائه كرد و به تشریح آخرین وضعیت پرداخت كل اعتبارات طرح نجات دریاچه و نحوه توزیع این اعتبارات از سال ۹۳ تاكنون پرداخت.

در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص منابع جدید مالی برای متقاضیان كه قبلاً ‌از تسهیلات آبیاری نوین استفاده كرده اند به شرط امكان صرفه جویی و عدم توسعه مصرف و امكان رسیدن آب به دریاچه ارومیه اقدام نماید.

در این نشست همچنین مقرر شد ۶۰ درصد اعتبار مصوب ماده ۱۰ و ۱۲ طرح نجات دریاچه ارومیه درسال ۱۳۹۶ تخصیص و پرداخت گردد.

در ادامه این جلسه تصمیمات دیگری نیز در راستای احیاء دریاچه ارومیه اتخاذ شد و مقرر گردید:

دبیرخانه كارگروه موضوع اخذ تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای احیاء دریاچه ارومیه را با هماهنگی وزارت امور خارجه مورد بررسی كارشناسی قرار دهد و نتیجه را به جلسه آینده ستاد گزارش نماید.

دبیرخانه كارگروه نسبت به اخذ تسهیلات مالی داخلی برای احیاء دریاچه ارومیه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اقدام كند.

سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف شد با تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات طرح نجات دریاچه ارومیه نسبت نصب و راه‌اندازی تجهیزات لازم برای نظارت آنلاین بر روی ایستگاه‌های هیدرومتری شاخص ورودی آب به دریاچه ارومیه جهت ثبت و ضبط مستمر اطلاعات آب ورودی به دریاچه ارومیه تا پایان شهریور ۱۳۹۷ اقدام نماید.

وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شدند اجرای تحویل حجمی آب ابتدای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد (با تامین اعتبار لازم از محل طرح نجات دریاچه ارومیه) را از ابتدای دوره آبیاری سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ اجرایی نمایند.

وزارت نیرو مکلف شد نسبت به تشکیل کمیته مشترک مدیریت تحویل آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه با همکاری دبیرخانه کارگروه جهت اجرایی نمودن انتقال آب مصوب از این سد از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ به دریاچه ارومیه (پیرو بند ۱ مصوبات شماره ۳۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه) اقدام نماید.

دبیرخانه کارگروه مکلف شد با تشکیل کمیته نظارتی انتقال آب زاب جهت پیگیری اجرای دستور شماره ۵۱۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ رئیس محترم جمهور در خصوص طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه با عضویت نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو اقدام نموده و گزارشات سه ماهه از وضعیت اجرای پروژه به رئیس کارگروه (پیرو دستورات شماره ۷۷۱۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ و ۷۹۱۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ معاون اول محترم رئیس‌جمهور در خصوص طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه) ارائه نماید.