مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه : افزایش ۹ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه

فرهاد سرخوش مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه آذربایجان غربی افزود : تراز دریاچه ارومیه نسبت به مشابه ماه قبل ۹ سانتی متر افزایش یافته است

تراز دریاچه ارومیه در (۳۰ بهمن ماه ۹۶) ۱۲۷۰.۴۰متر بوده که این میزان باتوجه به میزان بارش ها و ورودی آب به دریاچه نسبت به ماه گذشته ۱۲۷۰.۳۱متر گزارش شده که این نشان از افزایش ۹سانتی متری تراز دریاچه ارومیه است.

فرهاد سرخوش ادامه داد: با ورودی های اخیر آب به پیکره دریاچه با افزایش چشمگیر سطح آب دریاچه ارومیه مواجه بودیم که امید است باتداوم بارش ها و ورودی آب شاهد افزایش بیشتر سطح آب دریاچه ارومیه باشیم.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: مجموع دبی ورودی بارشهای اخیر به دریاچه ارومیه ۸۶مترمکعب در ثانیه است.

فرهاد سرخوش افزود: تمامی سردهنه های رودخانه های منتهی الیه به دریاچه ارومیه بسته شده و تمامی روان آبها به پیکره دریاچه ارومیه هدایت
می شود.

فرهاد سرخوش همچنین افزود: با بارش های اخیر حجم مخزن ها و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بهمن ماه سال گذشته یک درصد افزایش یافته است.