سرشماری بیش از ۱۲۰۰ راس قوچ و میش در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از سرشماری یک هزار و ۲۰۰ راس قوچ و میش در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد.

بهزاد شیرپنجه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، افزود: طبق آخرین سرشماری انجام شده از ۳ جزیره کبودان، اسپیر و آرزو تعداد یک هزار و ۲۰۰ راس قوچ و میش ارمنی سرشماری شده است.

شیرپنجه از کاهش تعداد قوچ و میش سرشماری شده در سال جاری نسبت به سال ۹۴ خبر داد و تصریح کرد: به علت خشکسالی و وصل شدن جزایر به هم، وحوش در سایر جزایر که نزدیک کبودان ،اشک و اسپیر هستند پخش شده و بعلت بد مسیر بودن سرشماری آنها صورت نگرفته بخاطر همین باسال ۹۴ اختلاف دارد.

وی ادامه داد: در جزیره اشک تعداد ۱۶۶ گوزن زرد ایرانی در سرشماری قبلی سرشماری شده است.

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه افزود:در جزایر پارک ملی هیچگونه انقراض گونه گیاهی و جانوری مشاهده نشده است.

وی با اشاره به وجود ۴ محیط بانی در منطقه پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار کرد: علاوه بر ۴ محیط بانی که جزیره کبودان ،اشک، بانی رشکان و بانی گلمانخانه بصورت شبانه روزی دایر هستند، سواحل بیرونی با گروه سیار و یگان نامحسوس حفاظت می شوند.

شیر پنجه خاطرنشان کرد: یک رییس، یک نفر معاون ،یک کارشناس حیات وحش، یک نفر کارشناس مالی وحقوقی و۱۵ نفر محیط بان از پارک ملی دریاچه ارومیه محافظت می کنند.