مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه : کاهش ۹ سانتی متری تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته/رها سازی آب از سدها تا فروردین ۹۷ ادامه دارد

با توجه به رهاسازی آب از سدهای شهیدکاظمی بوکان، شهرچای ارومیه و سد مهاباد تا یک هفته آینده تراز آب دریاچه ارومیه افزایش و دارای شر ایط بهتری از سال قبل خواهد بود.

فرهاد سرخوش مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفت و گو با سرویس اجتماعی باریش نیوز، در خصوص تراز آّب دریاچه ارومیه پس از بارندگی های اخیر اظهار داشت: در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه عدد ۱۲۷۰٫۵۳ را نشان می دهد، وسعت دریاچه نیز ۲ هزار و ۲۴ کیلومتر مربع است و همچنین حجم آب نیز یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به مهرماه به سال جاری ۲۲ سانت افرایش تراز در دریاچه ارومیه مشاهده می شود، اما این آمار نسبت به سال قبل ۹ سانتی متر کاهش یافته است.

وی ضمن اشاره به تاثیر مثبت نزول نعمات آسمانی بر دریاچه ارومیه ادامه داد: با توجه به رهاسازی آب از سدهای شهیدکاظمی بوکان، شهرچای ارومیه و سد مهاباد تا یک هفته آینده تراز آب دریاچه ارومیه افزایش و حائز شر ایط بهتری از سال قبل خواهد بود، لازم به ذکر است شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این راستا همکاری های مناسب و قابل توجهی با ستاد احیای دریاچه ارومیه داشته است و در حال حاضر بدون کمترین پرت آب های رها شده به دریاچه ارومیه می رسند.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: اگر همکاری های سال جاری توسط دستگاه های مربوطه وجود نداشت نسبت ورودی آب به دریاچه قابل توجه نمی شد؛ رها سازی آب از سدها به سوی دریاچه ارومیه تا فروردین ماه سال ۹۷ ادامه خواهد داشت تا کنون نیز ۷۰ میلیون متر مکعب آب از سد شهید کاظمی بوکان به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شده است که این آمار به ۱۷۰ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.

سرحوش افزود: از سد شهر چای ارومیه نیز تا کنون ۵۲ میلیون متر مکعب آب به سمت دریاچه ارومیه رها سازی شده است؛ لازم به ذکر است منابع و مصارف آب قبل از رها سازی مشخص شده است و در این راستا هیچگونه مشکلی برای سدها و بخش کشاورزی و آب شرب ایجاد نمی شود.