افزایش ۵۷ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال آب گذشته ۵۷ سانتی متر افزایش داشته است.

فرهاد سرخوش در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه اذربایجان غربی با اشاره به افزایش بارش ها در استان تصریح کرد: در سال آبی گذشته بدلیل کاهش بارندگی و حجم کم آب در سدهای استان تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۰٫۲۸ بوده که باتوجه به افزایش بارندگی های امسال با افزایش ۵۷ سانتی متری نسبت به سال آبی گذشته، این تراز به ۱۲۷۰٫۸۵ رسیده است.

وی گفت: مساحت فعلی دریاچه ارومیه ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع است و حجم آب دریاچه نیز ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

سرخوش با اشاره به رهاسازی اب به دریاچه ارومیه تصریح کرد: امسال ۲۵۸ میلیون مترمکعب آب از سدهای شهرچایی، سد مهاباد و سد شهید کاظمی بوکان رهاسازی شده که بیشترین میزان رهاسازی با ۱۸۰ میلیون مترمکعب از سد بوکان انجام شده است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی ادامه داد: باتوجه به بارش های بهاری با وجود رهاسازی انجام شده سدهای استان ۹۵ درصد آب دارند که این میزان حجم اب ذخیره در سدها امکان رهاسازی مجدد به دریاچه ارومیه را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه از اول سال آبی جاری (مهرماه) یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون مترمکعب آب از طریق روان ابها و رودخانه های استان وارد دریاچه ارومیه شده افزود: بارندگی های بی سابقه بهاری باعث شده که ۵۰۰ میلیون مترمکعب از اب ورودی مربوط به بارش های فروردین و اردیبهشت باشد.