آغاز به کار اردوهای علمی آموزشی همراهان دریاچه ارومیه

به گزارش روابط عمومی دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در راستای ایجاد ظرفیت در بین دانش آموزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارائه آموزش های تخصصی در سطح دانش آموزان، اردوهای علمی و آموزشی همراهان دریاچه ارومیه به همت سازمان دانش آموزی استان آذربایجان غربی عملیاتی شد.

 

این اردوها در طی سال تحصیلی ادامه خواهد یافت و دانش آموزان ضمن بازدید از پروژه های احیای دریاچه ارومیه در جریان آموزش های حضوری آب و نحوه مدیریت مصرف قرار خواهند گرفت، در کنار این فعالیت ها برنامه ریزی شده است تا در طول سال تحصیلی دانش آموزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دوره های تسهیلگری دانش آموزان شرکت کرده و تیم های تسهیلگر و مطالبه گر دانش آموزی با نام حلقه های دانش آموزی همراه آب از بین دانش آموزان تشکیل گردد تا در روند احیای دریاچه ارومیه کمک حال این فعالیت مهم زیست محیطی باشند.