اجرای طرح آمارگیری از خانوارهای کشاورز حوضه آبریز دریاچه ارومیه

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه- دفتر استان آذربایجان غربی، شهریار رحمانی، کارشناس فائو و مسئول اجرایی «برنامه یکپارچه سازی مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» از اجرای طرح آمارگیری از خانوارهای کشاورز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد و اظهار داشت: این طرح با برگزاری کارگاه آموزشی فائو ویژه ناظران و پرسشگران آمارگیری از تاریخ ۲۰ الی ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ در پژوهشکده دانشگاه ارومیه کار خود را آغاز کرد و هدف از این کارگاه، آموزش پنج ناظر و بیست پرسشگر است که در طرح آمارگیری از خانوارهای کشاورز مشارکت دارند. در این کارگاه جزئیات پرسشنامه طراحی شده، بررسی و نحوه تکمیل آن بصورت آنلاین و توسط تبلت تمرین شد.

کارشناس فائو اضافه کرد: نتایج حاصل از این طرح در جهت کاهش مصرف آب در کنار حفظ معیشت کشاورزان به کار گرفته خواهد شد.

رحمانی افزود برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در چارچوب محور اجتماعی- اقتصادی بوده و محدوده تحت پوشش این طرح، شش زیرحوضه شامل زیرحوضه‌های باراندوز چای، روضه چای، شهر چای، نازلوچای، زرینه‌رود و آجی‌چای است و  ۱۳۹ روستای منتخب (نمونه تصادفی طبقه‌بندی شده) را شامل می شود. لازم به ذکر است: این برنامه، پروژه مشترک ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان خواروبار جهانی و با حمایت مالی دولت ژاپن از سال گذشته در حال اجرا بوده و هدف اصلی آن کمک به ستاد احیای دریاچه ارومیه برای توقف و تغییر رویه خشک شدن دریاچه ارومیه و توانمندسازی ذی مدخلان ملی و ارائه راه حل های پایدار جایگزین و درآمدزا برای اجراست.