آغاز اولین مرحله رها سازی آب سدها به سمت دریاچه ارومیه

از ۲۶ آبان، اولین مرحله رها سازی آب از سدهای شهر چای، زولای سلماس و سد مهاباد به سمت دریاچه ارومیه آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، اولین مرحله رها سازی آب از سدهای شهر چای، زولای سلماس و سد مهاباد از ۲۶ آبان به سمت دریاچه ارومیه آغاز شده است.
بدین ترتیب که از سد شهر چای ۲۴ میلیون متر مکعب، از سد مهاباد ۲۸ میلیون متر مکعب و از سد زولای سلماس ۴۰ میلیون متر مکعب حجم رها سازی در حال انجام است که در مجموع ، ۹۲ میلیون متر مکعب آب از این سدها به سمت دریاچه رها خواهد شد.
پیش بینی می شود طی عملیات رها سازی آب سدها و روان آب‌ها ، ۷ الی  ۸ سانتی متر به ارتفاع و  تراز سطح آب دریاچه ارومیه افزود شود.