زنگ خطری دیگر برای دریاچه ارومیه؛ توسعه زمین‌های کشاورزی

 

 

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی ضمن انتقاد از توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: دانشگاه‌های ارومیه و تبریز ماموریت یافته‌اند که عدد دقیق توسعه کشاورزی را در کل حوضه آبریز استخراج کنند و پس از استخراج این آمار برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، فرهاد سرخوش  در پاسخ به این پرسش که آیا طی چند سال گذشته اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه توسعه یافته است، اظهار کرد: طبق برآوردها در کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه شامل استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان اراضی کشاورزی حدود ۲۱ هزار هکتار بیشتر شده است، درحالی‌که طبق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه باید از افزایش سطح زیر کشت در این حوضه جلوگیری می‌شد تا کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب درحوزه کشاورزی محقق شود. متاسفانه پایبندی به این مصوبه وجود نداشت.

 

وی ادامه داد: عمده توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه «دیم» بوده است البته از دانشگاه‌های ارومیه و تبریز خواسته‌ایم که بررسی دقیقی در مورد میزان توسعه اراضی کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه داشته باشند. در صورت آماده شدن این گزارش، برخوردهای لازم طبق ضوابط انجام خواهد شد.