دریاچه ارومیه ۳۱۳ کیلومترمربع افزایش سطح دارد

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: وسعت دریاچه ارومیه در روز پنجم دی ماه در حالی به ۲ هزار و ۴۷ کیلومترمربع رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۳۱۳ کیلومترمربع افزایش یافته است.

 

فرهاد سرخوش با اعلام اینکه تراز دریاچه ارومیه نسبت به کمترین سطح ثبت شده برای آن ۵۲ سانتی متر افزایش یافته است، افزود: تراز دریاچه ارومیه امروز به یکهزار و ۲۷۰ متر و ۵۴ سانتی متر رسید که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲۶ سانتی متر افزایش دارد.

سرخوش دلیل اصلی افزایش تراز دریاچه ارومیه را بارندگی های اخیر، لایروبی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه، انسداد انهار و دریچه¬های آبگیر موجود در مسیر رودخانه ها، انتقال روان آب ها و رهاسازی آب سدها به دریاچه عنوان کرد و گفت: مرحله نخست رهاسازی آب به دریاچه ارومیه به میزان ۹۲ میلیون مترمکعب از سدهای زولا، سلماس، سد شهرچای و مهاباد انجام شد و رهاسازی آب سد مخزنی بوکان نیز از روز اول دی ماه سال جاری به میزان ۶۴ میلیون مترمکعب با دبی ۷۰ مترمکعب در ثانیه آغاز شده است.