جلسه هم اندیشی در خصوص نحوه انعکاس عملکرد دستگاههای ذی مدخل در امر احیای دریاچه ارومیه در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، صبح امروز جلسه ای تحت عنوان«هم اندیشی در خصوص نحوه انعکاس عملکرد دستگاههای ذی مدخل در امر احیای دریاچه ارومیه در حوزه اقدامات فرهنگی و اجتماعی» در محل مدیریت بحران آذربایجان غربی تشکیل شد.

هدف از تشکیل این جلسه که با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری، کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه و نمایندگان دستگاههای اجرایی در محل سالن مدیریت بحران استانداری تشکیل یافت، انعکاس اقدامات فرهنگی و اجتماعی برای احیای دریاچه ارومیه بود.
امیر عباس جعفری، مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی ضمن تأکید بر همراهی کلیه دستگاههای ذی مدخل در امر احیای دریاچه ارومیه، خواستار انعکاس فعالیت ها در قالب یک نمایشگاه در شأن استان شد.
نمایندگان دستگاههایی که در جلسه حاضر بودند نیز اعلان همکاری نموده و مقرر گردید کلیه اقدامات لازم با برنامه ریزی که توسط استانداری آذربایجان غربی انجام خواهد شد، در قالب یک نمایشگاه و همزمان با سفر معاون اول محترم رئیس جمهور به معرض نمایش گذاشته شود.
در این جلسه نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در جهت نمود پیدا کردن فعالیت های دستگاه ها خواستار مدیریت متمرکز این موضوع شد.