حجم آبی دریاچه ارومیه نسبت به وسعت آن پایین است

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد محدوده دریاچه ارومیه آب وجود دارد اما حجم آبی آن نسبت به وسعت آن پایین است. فرهاد سرخوش، با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: امروز تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۱٫۳۸ بوده که نسبت به مشابه سال گذشته ۶۴ سانتی متر افزایش تراز داشته است.

وی وسعت دریاچه ارومیه را دوهزار و ۸۸۳ کیلومتر مربع عنوان کرد و گفت: دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته در همین موقع ۶۰۶ کیلومتر بزرگتر شده است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی افزود: هم اکنون حجم آب دریاچه ارومیه سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون متر مکعب بوده و افزایش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون متر مکعبی حجم آبی را نسبت به مشابه سال گذشته نشان می دهد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد آب در داخل محدوده دریاچه ارومیه وجود دارد اما حجم آبی آن نسبت به وسعت آن پایین است.

سرخوش در ادامه با اشاره به بازدید روز جمعه استاندار آذربایجان غربی از دریاچه ارومیه اظهار کرد: این بازدید به همراه مسئولان ذی ربط احیای دریاچه ارومیه برگزار شد و بر اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان، از سال ۹۴ تا سال گذشته مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان برای آماده سازی زیرساخت های احیای دریاچه ارومیه مثل لایروبی رودخانه ها هزینه شده است. وی بیان کرد: بنابراین سطح ترازی که هم اکنون از دریاچه ارومیه شاهد هستیم مدیون آماده سازی به موقع زیرساخت ها و هدایت سیلاب ها به سمت دریاچه هستیم چون اگر رقم ۲۶۰ میلیارد تومان هزینه نمی شد، هم اینک دولت باید ۱۰۰ برابر آن را به خسارات ناشی از سیلاب زرینه و سیمینه اختصاص می داد.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه در حال حاضر دریاچه ارومیه تثبیت شده و به سمت تراز اکولوژیک در حرکت است اظهار کرد: خوشبختانه دریاچه ارومیه از حالت بحرانی خود خارج شده و به سمت احیاء می رود.

وی در ادامه تصریح کرد: برای اینکه احیای دریاچه خود را نشان دهد: باید پروژه های مهم و بزرگ آبرسانی همچون تصفیه خانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، انتقال آب از سد سیلوه و کانی سیب به دریاچه و قطره ای کردن پروژه های آبیاری سازممان جهاد کشاورزی استان انجام شود.