ساختار سیستم پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه

اجزای تشکیل دهنده سیستم پایش پیشرفت پروژه‌های اجرایی طرح ملی نجات دریاچه ارومیه به گونه‌ای در کنار هم قرار گرفته‌اند که جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، بررسی و تحلیل آن‌ها و استفاده از نتایج حاصل شده از این تحلیل‌ها، با حداکثر سهولت و دقت انجام پذیرد. اجزای تشکیل دهنده این سیستم شامل موارد زیر هستند:

 • دستگاه‌های اجرایی (به عنوان متولی انجام پروژه‌ها)
 • دفاتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه (به عنوان بازوی منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه)
 • دانشگاه‌های تبریز و ارومیه (به عنوان بازوی منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه)
 • دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه

دستگاه‌های اجرایی درگیر در پروژه‌های طرح ملی نجات دریاچه ارومیه شامل

 • استانداری
 • شرکت مدیریت منابع آب ایران
 • شرکت آب منطقه‌ای
 • شرکت آب و فاضلاب
 • اداره کل حفاظت محیط‌زیست
 • اداره کل منابع طبیعی
 • اداره کل جهاد کشاورزی

هستند که فعالیت‌های آن‌ها در این سیستم به این صورت تعریف شده است: ارائه داده‌های عملکرد پروژه‌ها، مشارکت در تکمیل شناسنامه پروژه‌ها و قراردادها و شناسایی نقاط عطف هر یک از پروژه‌ها. داده‌های دریافتی از دستگاه‌ها، به عنوان پایه‌ای برای سایر مراحل پایش پیشرفت پروژه‌ها استفاده می‌گردد.

اخذ و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات پیشرفت پروژه‌ها از دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات پشتیبانی و نمایندگی ستاد در استان‌ها، پیگیری و نظارت بر حسن تبادل موافقتنامه‌های دستگاه‌ها و نظارت بر حسن پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله وظایفی است که در سیستم پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه برای دفاتر استانی این ستاد در نظر گرفته شده است.

دانشگاه‌های تبریز و ارومیه، به عنوان دیگر بازوان منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه، وظیفه شناسایی و ریشه‌یابی مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی، سنجش اثربخشی و ارائه گزارش تحلیلی اثربخشی و حسن اجرای پروژه‌ها و صحت‌سنجی گزارش‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی به وسیله انجام بازدیدهای میدانی را بر عهده دارند.

در نهایت، حاصل کار به صورت گزارش‌های دوره‌ای و موردی در اختیار واحد نظارت و پایش دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار می‌‌گیرد تا با جمع‌بندی و نظارت بر یکپارچگی اطلاعات، تولید گزارش‌های پایش مورد نیاز، تحلیل اطلاعات دریافتی و تطبیق آن‌ها با اطلاعات فنی و در نهایت عارضه‌‌یابی و تعریف اقدامات اصلاحی در تعامل با واحدهای فنی، برنامه‌ریزی و بودجه، نتایج حاصل جهت استفاده در مدل تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری در پروژه‌های افزایش آب دریاچه ارومیه به کار گرفته شود.