شبکه آبیاری دشت مهاباد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی دارد

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرای پروژه مرمت، بازسازی و ترمیم شبکه آبیاری دشت مهاباد که از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز گردیده، با اعتباری بالغ بر ۳/۷۷ میلیارد ریال ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد یکی از پروژه های آبی مهم استان آذربایجان غربی می باشد که در شهرستان مهاباد قرار گرفته است، این شبکه با وسعت نزدیک به ۱۸۰۰۰ هکتار ناخالص دارای پتانسیل بالا جهت تولید محصولات کشاورزی بوده و رودخانه مهاباد همراه با سد مخزنی با حجم حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب و با کیفیت مناسب جهت کشاورزی منبع اصلی تأمین آب شبکه و تغذیه کننده سفره آب زیرزمینی می باشد . مطالعات وضع موجود کشاورزی نشان می دهد در حال حاضر ۱۰۰۰۰ هکتار کشت می شود .

اهداف مورد نظر جهت اجرای این طرح، لایروبی و تأمین ظرفیت کانال ها و زهکش ها به منظور توزیع مناسب آب در کانال ها و همچنین جمع آوری زهاب از سطح دشت مهاباد ، مرمت و بازسازی ساختمان کانال ها و تأسیسات شامل ( لاینینگ و بازسازی سازه های بتنی ) کانالها و تأسیسات آبی ساحل راست و چپ شبکه مهاباد ، مرمت و بازسازی تجهیزات فلزی و هیدرومکانیکال دریچه ها و سازه های تنظیم و آبگیر شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد و همچنین مرمت و بازسازی تجهیزات فلزی و هیدرومکانیکال دریچه ها و سازه های تنظیم و آبگیر شبکه آبیاری و زهکشی مهاباد می باشد.

در این پروژه پوشش بتنی کانال های آب بر (لاینینگ) به طول ۸۲۹۳ متر و لایروبی زهکش های مسیر در ساحل راست و چپ به طول ۳۱ کیلومتر اجراء گردیده است.