اولین جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح های فرهنگی و اجتماعی طرح احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد

روز گذشته اولین جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح های فرهنگی و اجتماعی طرح احیای دریاچه ارومیه با حضور کارشناسان ستاد احیای دریاچه ارومیه و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در محل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه ، این جلسه در راستای سیاست های ستاد احیای دریاچه ارومیه و در ادامه فراخوان استانداری جهت واگذاری طرح های فرهنگی و اجتماعی در شش محور اصلی:

۱- توسعه کشت گیاهان دارویی با ایجاد واحد پایلوت کشت و فراوری  محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در شهرستانهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

۲- ایجاد ظرفیت و کمک به معیشت پایدار روستایی و توسعه مشاغل خانگی در روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

۳- استفاده از ظرفیت های دانش آموزی مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای صرفه جویی در مصرف آب با هدف احیای دریاچه ارومیه

۴- آموزش و توانمند سازی و به کارگیری تشکل های مردم نهاد در اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه

۵- تغییر الگوی رفتار عمومی و جوامع محلی و سنجش ثمر بخشی اقدامات و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام شده در پایلوت های اجرایی و عملیاتی طرح

۶- فعال‌سازی استارت آپ ها به‌صورت هدفمند در برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه

تشکیل شد.

این کارگروه ضمن بررسی تخصصی و علمی طرح های وارد شده به دبیرخانه طرح فراخوان در نظر دارد طرح های اجرائی و علمی را در پایلوت های مورد پیشنهاد مشاوران، بررسی و جهت عقد قرارداد به استانداری آذربایجان غربی معرفی کند. جلسات بررسی طرح ها تا ۳۰ خرداد ۹۸ جهت انتخاب پیمانکاران فرهنگی و اجتماعی طرح احیای دریاچه ارومیه ادامه خواهد داشت.