بازدید از روند اجرای کارگاه آموزشی کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نماینده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: کشاورزان استان از آموزش های ستاد احیای دریاچه ارومیه برای تغییر الگوی کشت و آبیاری در این منطقه استقبال خوبی کرده اند.

 

شروع بکار دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس و جشنواره منطقه ای تئاتر چی چست با محوریت دریاچه ارومیه

دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس و جشنواره منطقه ای تئاتر چی چست با محوریت دریاچه ارومیه کار خود را آغاز کرد.
ارسال آثار و اطلاعات بیشتر در سایت : http://www.chichestfest.com