شروع بکار دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس و جشنواره منطقه ای تئاتر چی چست با محوریت دریاچه ارومیه

دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس و جشنواره منطقه ای تئاتر چی چست با محوریت دریاچه ارومیه کار خود را آغاز کرد.
ارسال آثار و اطلاعات بیشتر در سایت : http://www.chichestfest.com