در راستای سیاست های ستاد احیای دریاچه ارومیه و در اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۹۷ کمیته راهبری فرهنگی و اجتماعی طرح احیای دریاچه ارومیه، استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سال ۱۳۹۷ مصوب ستاد احیای …
+ ادامه مطلب